Provoz vodovodů

Provoz vodovodů

-     provozovna Nudvojovice 2103, tel 481 311 195, po-pá 8:00 - 14:00

Provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu se naše společnost v zabývá od roku 2001. Aktuálně provozujeme vodovody obcí Hrubá Skála a Karlovice.

Mapka působnosti provozovaného území

Cena vodného

Cenu vodného stanovené vlastníky veřejného vodovodu (příslušné obce), které jsou rovněž přímými příjemci vodného

 V roce 2021 činí vodné:

  • pro obec Karlovice                          36,30 Kč včětně DPH 10%            http://www.karlovice-sedmihorky.cz/obec/voda/cena-vody/
  • pro obec Hrubá Skála                    41,80 Kč včětně DPH 10%
Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů provádíme 2x ročně na konci měsíce června a prosince. Žádáme odběratele, aby v těchto termínech počítali s návštěvou pracovníka provádějícího odečty 
a zkontrolovali přístupnost vodoměru pro bezproblémový odečet.

Odběratelé mají rovněž možnost nahlásit stav vodoměru tzv. samoodečtem. V tomto případě prosíme s uvedením stavu vodoměru zaslat identifikaci odběrného místa tj. jméno odběratele s nímž je uzavřena smlouva a adresu místa odběru. Vhodné je doplnění mobilního telefonu, pro možnost zpětného kontaktování.

Pro předejití nesrovnalostí chybným samoodečtem upřednostňujeme formu zasláním digitální fotografie s očištěným číselníkem, čitelným naměřeným stavem a číslem vodoměru. (např. dle vzoru na obrázku)

Provoz vodovodů - dokumenty ke stažení