Provoz vodovodů

Provoz vodovodů

-     provozovna Nudvojovice 2103, tel 481 311 195, po-pá 8:00 - 14:00

Provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu se naše společnost v zabývá od roku 2001. Aktuálně provozujeme vodovody obcí Hrubá Skála a Karlovice.

Mapka působnosti provozovaného území

Cena vodného

Cenu vodného stanovené vlastníky veřejného vodovodu (příslušné obce), které jsou rovněž přímými příjemci vodného

 V roce 2022 činí vodné:

  • pro obec Karlovice                          38,50 Kč včětně DPH 10%            http://www.karlovice-sedmihorky.cz/obec/voda/cena-vody/
  • pro obec Hrubá Skála                    41,80 Kč včětně DPH 10%
Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů provádíme 2x ročně na konci měsíce června a prosince. Žádáme odběratele, aby v těchto termínech počítali
s návštěvou pracovníka provádějícího odečty a zkontrolovali přístupnost vodoměru pro bezproblémový odečet.

Odběratelé mají rovněž možnost nahlásit stav vodoměru tzv. samoodečtem. V tomto případě prosíme s uvedením stavu vodoměru zaslat identifikaci odběrného místa tj. jméno odběratele s nímž je uzavřena smlouva a adresu místa odběru. Vhodné je doplnění mobilního telefonu, pro možnost zpětného kontaktování.

Pro předejití nesrovnalostí chybným samoodečtem upřednostňujeme formu zasláním digitální fotografie s očištěným číselníkem, čitelným naměřeným stavem a číslem vodoměru. (např. dle vzoru na obrázku)

Harmonogram odečtů – II.pol.2022  (netýká se odběratelů, kteří již stav hlásili)
15.12.20228:00-19:00Sedmihorky
16.12.20228:00-16:00Sedmihorky
   
19.12.202211:00-19:00Hnanice
20.12.20228:00-19:00Borek – Rokytnice (Nová Ves)
   
22.12.20238:00-19:00Radvánovice
23.12.20228:00-15:00Radvánovice
   
27.12.20228:00-19:00Doubravice-Žantov-Panenka
28.12.20228:00-19:00MŠ   Rokytnice čp. 27 (pan Kordík) + Hasičárna-spojka s trasou od MŠ
29.12.2022 8:00-19:00Babylon-Prašivec + Rokytnice od čp. 27 (pan Kordík) – Rokytnický rybník
   
03.01.20238:00-19:00Roudný
04.01.20238:00-19:00Krčkovice

v uvedený termín bude probíhat odečet vodoměrů. Žáddáme Vás, aby byly místa způsobile připravena

  • Odklizené překážky na cestě
  • Čistý a bezpečný přístup
  • Uvolněné poklopy
  • Vyčerpané šachty
  • Zajištění vstupu (žebřík, stupadlo …)

 Stav vodoměru je možné nahlásit i samoodečtem, nejlépe čitelné foto zaslané prostřenictvím

 V předstihu min 3 dnů před termínem plánovaného odečtu

Provoz vodovodů - dokumenty ke stažení