Geodetické práce

Geodetické práce

Inženýrská geodézie

  • vytyčení budov
  • vytyčení liniových staveb
  • zaměření skutečného provedení staveb a vypracovaní geodetické dokumentace
  • výkon funkce odpovědného geodeta stavby
  • zaměřování a výpočty ploch a kubatur
  • zaměřování příčných a podélných profilů
  • sledování posunů a deformací, kontrola svislosti
  • vyhledávání a zaměření vedení inženýrských sítí

Mapování

  • zaměření polohopisu a výškopisu terénu pro projekční a realizační činnost

Speciální geodézie

  • zaměření historických staveb, vypracovaní stavebních plánů zaměření fasád historických objektů