Projekční činnost

Projekční a inženýrská činnost

Odpovědná osoba: Ing. František Zikuda 

Autorizace: 0500868

Činnosti

  • Projektování vodohospodářských staveb
  • Odborný dozor nad realizací vodohospodářských staveb
  • Poradenství v obosu provozování vodovodů a kanalizací
  • Diagnostika trubních sítí, technická řešení při odhadování ztrát

Ostatní služby

  • Trasování kovových potrubí
  • Průběžný monitoring průtoků se záznamem prostřednictvím dataloggeru 
    (již od hodnot 1 l/s včetně výstupu grafu popř. tabulky)